Unit 5/6/7/8
Annet Spijkerman, Roy de Waart, Elaine Kuik, Mariska Huzen

Woordpakket 8 groep 5


Woordpakket thema  8 groep 5
Vergr / overtr trap                               -eren/ enen                                           samenstelling
breder – breedst                                  beenderen                                            afval
dikker – dikst                                        bladeren                                                afspraak
dunner – dunst                                    eieren                                                     diefstal
erger – ergst                                         goederen                                               feestdag
fijner – fijnst                                          kalveren                                                 hijskraan
gekker – gekst                                      kinderen                                                 luchtballon
groter – grootst                                    lammeren                                              sluiswachter
harder – hardst                                    liederen                                                  sporttas
aardiger – aardigst                              raderen                                                   standpunt
dichter-dichtst                                     runderen                                                 taalschrift
grijzer – grijst                                                                                                         uitspraak
lelijker – lelijkst                                     aardappelen                                           voetstap
liever – liefst                                          aarzelen                                                  vraagstuk
moeilijker – moeilijkst                         ijzeren                                                     handdoek
slechter – slechtst                                koperen                                                   ineens
stouter –stoutst                                   luisteren                                                   inktvis
strenger – strengst                              maatregelen                                           inspraak
verder – verst                                       middelen                                                 knakworstje
wijzer – wijst                                         mopperen                                               tandarts
zachter – zachtst                                  mosselen                                                 postzegel
zuurder –zuurst                                    regenen                                                   schommelstoel
zwaarder – zwaarst                              wisselen                                                  voorrang


 
<< Terug>>