Unit 5/6/7/8
Annet Spijkerman, Roy de Waart, Elaine Kuik, Mariska Huzen, Wen Xue de Jonge

                                     
Woordpakket 8  groep 6
 
Be-, ge- en ver                                                                  i als ie                                                                  -tie

bedoeling                                                                         diamant                                                                attentie
behalve                                                                            diploma                                                                 garantie
behoefte                                                                          fabrikant                                                                instantie
bejaarde                                                                          februari                                                                  munitie
beperking                                                                        file                                                                          operatie
beschikbaar                                                                    januari                                                                   politie
bestuurder                                                                      kampioen                                                             portie
gebergte                                                                          kilogram                                                               positie
geschikt                                                                           kilometer                                                              prestatie
gevangenis                                                                      klimaat                                                                 relatie
gezelschap                                                                      kritiek                                                                    sensatie
verandering                                                                    lawine                                                                   situatie
verdeling                                                                         muzikaal                                                                statiegeld
verhoging                                                                        piano                                                                      traditie
verjaardag                                                                      predikant                                                                vakantie
verleden                                                                         radio
verliefde                                                                         sigaret
vervolg                                                                            sinaasappel
                                                                                          sinas
                                                                                          spion
                                                                                          uniform
Werkwoorden.
Ww met stam op –t: bijten, feesten, fluiten, gieten, haasten, schatten, sluiten, smijten, vechten
Ww met stam op –d: baden, bidden, braden, glijden, luiden, melden, rijden, schudden, wedden
 

 
<< Terug>>