Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


 

Het komende schooljaar 2022-2023 is onze teamscholing gericht op unitonderwijs en het meer werken vanuit leerlijnen. Ook zullen we een start maken met het verdiepen van ons woordenschatonderwijs.

Individueel worden de volgende cursussen gevolgd:
ASS: herkennen Autisme Spectrum Stoornis;
Effectief communiceren m.b.t. zorgelijke opvoedsituaties;
Kindertekeningen lezen; 
Praktisch werken met de leerlijn beeldende vorming;
BHV.